Stor Cyberforsvarsøvelse i Estland

Tidenes mest avanserte Cyberforsvarsøvelse går av stabelen.

Øvelsen har fått navnet Locked Shields 2017 og er tidenes største og mest avanserte i cyberdomenet. Den organiseres av NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence i Tallinn og deltakerene består av cirka 800 militære og sivile sikkerhetseksperter og politiske og juridiske rådgivere. Totalt deltar personer fra 25 ulike NATO-medlemsland og -partnerland, skriver NATO i en pressemelding.

Ifølge øvelsesscenarioet skal ekspertene forsvare en fiktiv militærbase mot cyberangrep rettet mot basens kraftforsyning, droner, militære kommando- og kontrollsystem og annen infrastruktur. Over 2 500 cyberangrep vil bli simulert i løpet av øvelsen. IT-ekspertene har som oppdrag å forsvare datanettverket samtidig som de politiske og juridiske rådgiverene skal utøve sine beslutningsprosesser.

Øvelsen gjennomføres i samarbeid med estiske forsvarsstyrker, den britiske hæren, US European Command (EUCOM), finske forsvarsstyrker, svenske Försvarshögskolan og Tallinn University of Technology. Næringslivspartnere er også involvert.

Cyberforsvar er en av NATOs kjerneoppgaver som del av det kollektive forsvaret. I 2016 stadfestet de allierte at cyberspace anses som et operasjonsdomene hvor NATO må kunne forsvare seg like effektivt som i lufta, på land eller til sjøs. Les faktaark om NATOs Cyberforsvar her.

Siste artikler
For sjette gang utgir Folk og Forsvar nå sitt sikkerhetspolitiske...
NY MENINGSMÅLING FRA FOLK OG FORSVAR Folk og Forsvar...
Folk og Forsvar har publisert et nytt temahefte om...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema