NATOs pågående operasjoner

Om lag 18 000 militært personell deltar i NATO-oppdrag i dag.

Om lag 18 000 militært personell er til stede i NATO oppdrag rundt omkring i verden. Per dags dato har NATO tre pågående operasjoner; i Afghanistan, Kosovo og Middelhavet. Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan er en oppfølging av oppdraget til den internasjonale sikkerhetsstyrken ISAF, som ble avsluttet i 2014. RSM består av en styrke på 13 000 personell fra allierte og partnerstater, som gir opplæring, råd og assistanse til afghanske sikkerhetsstyrker. En styrke på 4500 militære bidrar i dag i NATOs oppdrag i Kosovo (KFOR). KFOR har siden styrken ble opprettet i 1999 blant annet bidratt med å etablere Kosovos sikkerhetsstyrke. NATO er også til stede i Middelhavet. Som en respons på terrorangrepene 11. september 2001, lanserte NATO Operation Active Endeavour; en maritim overvåkingsoperasjon i Middelhavet, med oppdrag å avdekke og avskrekke terroraktivitet. Operasjonen ble avsluttet i oktober 2016 og ble etterfulgt av Sea Guardian, som fokuserer mer generelt på sikkerhet i havet. Mot utgangen av fjoråret ble også operasjon Ocean Shield avsluttet, en NATO-operasjon som siden 2009 har hatt til sikte å bekjempe piratvirksomhet i Adenbukten og rundt Afrikas horn. I tillegg til de tre aktive operasjonene bistår NATO også Den afrikanske Union (AU) sine fredsbevarende operasjoner i Afrika. Siden 2007 har NATO gitt lufttransportstøtte til AU sitt oppdrag i Somalia. NATO gir også støtte til kapasitetsbygging og opplæring for AUs styrker. Siden Russlands militære intervensjon i Ukraina i 2014, har NATO innført tiltak for å trygge
sine allierte. Blant disse er forsterkning av NATOs luftovervåkning, særlig i Albania og Slovenia, samt i de baltiske landene Estland Litauen og Latvia. NATO har i tillegg en stående maritim styrke på beredskap, samt et integrert luftforsvarssystem for å beskytte mot luftangrep.

Siste artikler
For sjette gang utgir Folk og Forsvar nå sitt sikkerhetspolitiske...
NY MENINGSMÅLING FRA FOLK OG FORSVAR Folk og Forsvar...
Folk og Forsvar har publisert et nytt temahefte om...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema