NATO-toppmøte i Brussel

Medlemslandene enige om ny handlingsplan.

Statsoverhoder fra alle 28 medlemsland møtte Generalsekretær Jens Stoltenberg i det nye NATO-hovedkvarteret i Brussel den 25. mai. Til tross for at samlingen ble omtalt som en uformell "working dinner", og innvielsen av det hovedkvarteret sto i fokus, presenterte de allierte enige en ny handlingsplan hvor NATO vil

   - Øke innsatsen i kampen mot terrorisme. NATO vil fra nå av formelt bidra i den amerikanskledete koalisjonen som jobber for å bekjempe IS, blant annet med AWACS-overvåkningsfly for å forbedre kontroll over syrisk og irakisk luftrom.

   - Etablere en ny kontraterror-etterretningsgruppe. NATO vil opprette av en ny arbeidsgruppe i den nye etterretningsdivisjonen innad i organisasjonen som vil forbedre delingen av informasjon og etterretning de allierte imellom, også angående fremmedkrigere.

   - Sikre mer rettferdig byrdefordeling. NATO-landene skal utvikle årlige nasjonale planer som legger rammer for hvordan de allierte akter å møte 2%-målet. De nasjonale planene vil omfatte tre hovedområder: midler, kapasiteter og bidrag.

I tillegg til representantene fra de 28 medlemslandene var også statsminister Marković av Montenegro tilstede på toppmøtet. Montenegro vil i løpet av få måneder bli innlemmet som det tjueniende medlemslandet i NATO.

Siste artikler
For sjette gang utgir Folk og Forsvar nå sitt sikkerhetspolitiske...
NY MENINGSMÅLING FRA FOLK OG FORSVAR Folk og Forsvar...
Folk og Forsvar har publisert et nytt temahefte om...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema