NATO og Finland signerer avtale om cybersamarbeid

I et rask skiftende landskap, kan sterke partnerskap være nøkkelen til et effektivt forsvar mot cybertrusler. Den siste tiden har NATO opplevd økende trusler i det digitale rom. Den 16. februar signerte NATO og Finland en avtale om cybersamarbeid. Avtalen dreier seg hovedsaklig om utveksling av informasjon, som vil bidra til økt situasjonsforståelse og utveksling av praktiske erfaringer. Avtalen innebærer også at Finland vil ta del i NATOs øvelser på feltet.

Les mer om avtalen her

Siste artikler
Bli med på Folk og Forsvars studietur! Folk og Forsvar...
Årets tredje nummer av kontaktbladet.
NY MENINGSMÅLING FRA FOLK OG FORSVAR Folk og Forsvar...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema