Likestilling i NATO

Rapport om kvinners stilling i NATO offentliggjort.

Rapporten, som er en gjennomgang av nasjonale rapporter fra 2015 og derfor kommer et år på etterskudd, viser at andelen kvinner i medlemslandenes forsvar har økt til 10,8% og at kvinner som tar del i NATO-operasjoner har nådd 6,4%. Rapporten understreker også den betydelige økningen i like muligheter i Forsvaret for begge kjønn; 84,6 % av medlemsstatene lar alle stillinger i Forsvaret være åpne for både kvinner og menn, en økning på 14% fra 2014. Fler enn 65% av medlemsstatene har de samme opptakskravene for kvinner og menn, en økning på 10% fra 2014. I tillegg rapporteres det om en økning i tiltak for å skape en balanse mellom jobb og privatliv, slik at det blir lettere å balansere militærtjeneste og familieliv. Det har også vært fremgang i implementeringen av kjønnsperspektivet i operasjoner, og over 92% av medlemslandene inkluderer "kjønn" som en del av trening og øvelse.

Målet med rapporten er å vise fremgangen i implementeringen av FNs resolusjon 1325 og relaterte resolusjoner og prinsipper. Rapporten kan leses her.

Siste artikler
For sjette gang utgir Folk og Forsvar nå sitt sikkerhetspolitiske...
NY MENINGSMÅLING FRA FOLK OG FORSVAR Folk og Forsvar...
Folk og Forsvar har publisert et nytt temahefte om...
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema