Andre aktuelle saker
 • I EU har integrasjonen innen sikkerhets- og forsvarspolitikk gjort store sprang framover de siste par årene, og flere har stilt spørsmål ved om EU er i ferd med å erstatte NATO som Europas viktigste sikkerhetsgarantist. 

 • Den 9. september gikk det svenske folk til valgurnene, i det som blir omtalt som Sveriges mest nervepirrende valg på over 100 år. Drøye tre uker etter valgdagen er regjeringsspørsmålet fortsatt helt åpent.

 • Kampen om en plass i FNs sikkerhetsråd for toårsperioden 2021-2022 er for fult i gang denne uken, og Norge er med i den tøffe valgkampen for å sikre seg ett av eksklusive plassene

 • Den 11.-12. juli møttes stats- og regjeringssjefene i NATOs 29 medlemsland i alliansens nye hovedkvarter i Brussel.

 • Den 7. august ble Ivan Duque tatt i ed som Colombias nye president, mannen som gikk til valg på å skrote deler av fredsavtalen hans forgjenger fikk på plass med FARC-geriljaen. Nå kan hele fredsprosessen settes på spill, kun to år etter at den femti år lange væpnede konflikten endelig ble avsluttet.

 • I september 2018 er det 100-årsjubileum for etablering av Norges første landstasjon for ubåter.

 • Fasit Folk og Forsvars Sommerquiz 2018

 • FNs aller første fredsbevarende operasjon, United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) ble etablert i 1948, og har 70års jubileum.

 • Den 1.-3. juni ble den årlige Shangri-La Dialogen avholdt i Singapore. Forsvarsministre, militære ledere og andre representanter for sikkerhetsorganer fra totalt 40 land møttes for å diskutere de mest prekære sikkerhetsutfordringene i regionen.

 • Situasjonen i Syria er endret seg kraftig det siste året. Ikke bare er terrororganisasjonen IS i all hovedsak slått tilbake, men det kan se ut til at øvrig opposisjon også er sterkt svekket. Assad-regimet, med støtte fra Russland og Iran, har gjenerobret det meste av territoriet. Men konfliktlinjene er fortsatt mange.

 • Visste du at Folk og Forsvar tar del i et nordisk samarbeid med sine søsterorganisasjoner i Sverige og Finland? I år var det Norges tur til å være vertskap, og et 30-talls deltakere fra politikk, næringsliv, organisasjoner og forsvar tilbragte noen solfylte dager i Trøndelag i slutten av mai.

 • Storbritannias tidligere ambassadør i Jugoslavia går kraftig ut mot EU og vestlige myndigheter, i det Slobodan Milošević sitt gamle sosialistparti på ny har blitt en maktfaktor i Beograd. Nå ønsker de å oppkalle gater og monumenter etter den den avdøde serbiske lederen, og i bakgrunnen trekker Moskva i trådene.

 • Da George Orwell skrev den ultimate fremtidsdystopiske boken 1984, kunne han neppe forestille seg at vi frivillig ville gi fra oss retten til privatliv og selvbestemmelse, snaue 60 år senere. Skandalen rundt Facebook og Cambridge Analytica er i ferd med å avdekke et overvåkingssamfunn uten historisk sidestykke.

 • Søndag 8. april var det valg i Ungarn. Seieren gikk ikke uventet til sittende statsminister Viktor Orbán sitt parti, Fidesz. De siste åtte årene har de illiberale og autoritære tendensene i Ungarn ført landet på kollisjonskurs med EU.

 • Nettaktiviteten til en gjennomsnittlig norsk 20-åring blir registrert i en eller annen database omtrent 3000 ganger i døgnet. Personlig informasjon er den nye valutaen, og samles inn i stadig økende grad via smart teknologi, før den omsettes og brukes i kommersielt øyemed.  Imidlertid finnes det andre aktører som samler informasjon til en helt annen bruk.

 • Torsdag den 15. mars ble Folk og Forsvar sitt årsmøte avholdt på Gamle Logen i Oslo. Tradisjonen tro ble årsmøtet åpnet med et foredrag, og i år var det statssekretær i Forsvarsdepartementet, Tone Skogen, som ga tilhørende en god oversikt over norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

 • I kjølvannet av terroraksjonene den 22. juli 2011 ble norsk beredskap utsatt for knusende kritikk. Et av hovedpunktene gikk ut på manglende samarbeid mellom politiet og forsvaret. Nå ser det ut til at brikkene endelig faller på plass i en felles strategi.

 • Politiet ruster kraftig opp i den serbisk-kontrollerte delen av Bosnia, og det er Russland som gir økonomisk støtte og opplæring til de paramilitære politistyrkene. EU ser med bekymring på utviklingen, men nøler med å gi Serbia medlemskap i unionen.

 • Siden kuppforsøket i Tyrkia i juli 2016, har ytringsfrihetens kår i Tyrkia betydelig forverret seg. Den 16. februar fikk seks journalister livstidsdom for å ha medvirket til kuppforsøket. Flere internasjonale aktører frykter konsekvensene for ytringsmangfoldet og demokratiet i Tyrkia.

 • Før jul var det  spenningen mellom Nord-Korea og USA som preget nyhetsbildet. Faren for åpen konflikt, eller til og med atomkrig, ble av flere oppfattet som overhengende. I januar 2018 har imidlertid Sør-Korea foreslått å gjenoppta diplomatiske samtaler på høyt nivå, etter at Nord-Koreas president anla en forsonende tone i sin nyttårstale.

 • Lørdag 20. januar startet Tyrkia «Operasjon Olivengren» og 72 tyrkiske jagerfly har til nå bombet over 100 mål i Afrin-provinsen i Syria. Tyrkia hevder selv at operasjonen er en fredsoperasjon, men allerede dagen etter operasjonen startet kom meldinger om at flere sivilister var blitt drept som følge av bombingen.

 • I høst tok EU enda et skritt mot tettere integrasjon i forsvarspolitikken. Forsvarsindustri er tradisjonelt et anliggende som ligger nasjonalstaten nære, og det har vært krevende å få på plass avtaler også innad i EU. Men de siste par årene har det skjedd mye, som blant annet ledet fram mot etableringen av PESCO før jul i 2017. Dette er en utvikling som også har tvunget seg fram av økonomiske årsaker. De europeiske økonomiene er synkende, og for å opprettholde forsvarsevnen er samarbeid nødvendig.

   

 • Hvor ble det av 2017? Var det ikke akkurat januar? Kanskje er det flere enn meg som stiller seg det spørsmålet. Det som er sikkert er at vi er ferd med å legge bak oss et aktivt og innholdsrikt år. Ikke rart at det kan kjennes ut som at tiden har gått fort. For oss som jobber med forsvar, sikkerhetspolitikk og beredskap, har det ikke vært noen mangel på temaer å snakke eller skrive om.   

 • I 2017 har flere afrikanske stater avholdt valg. Disse valgene kan være skjebnesvangre, og i noen tilfeller bidra til å skape grobunn for reelle politiske endringer. Vi runder av året med en statusrapport fra noen av de skjebnesvangre afrikanske valgene i 2017.

 • Denne høsten har debatten rast om opprettelsen av et digitalt grenseforsvar som vil gi Etterretningstjenesten tilgang til å utføre målrettede søk, etter forhåndsgodkjennelse av en uavhengig domstol.

 • Etter hele tre uker med total blokade har de første hjelpesendingene ankommet Jemen. 

 • 1. oktober ble det avholdt en folkeavstemning i den autonome regionen Catalonia i Spania. Kritikken har haglet mot både den katalanske regjeringen og sentralregjeringen i Spania.

 • Fredag 13. oktober ble den nye Landmaktproposisjonen, planen for videreutvikling av Hæren og Heimevernet, lagt fram av Forsvarsdepartementet. Debatten har ikke latt vente på seg.

 • Den russiske militærøvelsen med kodenavn Zapad, eller «Vest», gikk av stabelen fra 14. til 20. september 2017. Både russiske og hviterussiske styrker deltok i øvelsen Moskva omtaler som en anti-terrorøvelse for å forsvare seg mot et hypotetisk angrep fra vest.

 • Norges kvinnelige politibidrag til internasjonale FN-operasjoner er høyt over FNs generelle langtidsmål. 

 • Irakisk Kurdistan har avholdt folkeavstemning om løsrivelse fra Irak, til tross for kritikk og trusler fra nabostatene.

 • I år markeres 70-årsjubileet for opphøret av britisk India og etableringen av to nye uavhengige stater; India og Pakistan. Uavhengigheten fra Storbritannia førte til ett bittert fiendeskap mellom de to landene, som er gjeldene den dag i dag. Som alltid feiret landene selvstendigheten hver sin dag  Pakistan den 14. august, og India den 15. august.

 • Etter flere måneder med anspent stemning mellom India og Kina, har situasjonen gått tilbake til normalen for de to stormaktene - iallfall for en stakket stund.

 • Denne måneden har tre afrikanske stater avholdt valg. I forkant var det knyttet mye spenning til resultatene, da disse valgene kan ha potensiale for å skape grobunn for reelle politiske endringer.

 • Den 11. september er det stortingsvalg i Norge, og vi går inn i en måned fylt med valgløfter og debatter. Utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk er imidlertid tema som tradisjonelt sett uteblir fra de norske valgkampene. Vi har derfor laget en oversikt over hva de ulike partiene mener om temaet. Vi gjør oppmerksom på at Folk og Forsvar er en partipolitisk nøytral organisasjon, og alle fakta er her hentet fra partienes egne program.

 • Et nytt kull med potensielle fremtidige ledere i det norske forsvaret er nylig selektert. Sjef for opptaket forteller at årets kandidater holdt et høyt nivå.

 • De siste ukene har det vært voldsomme sammenstøt i Jerusalem og en rekke byer på den israelsk-okkuperte Vestbredden. I midten av juli ble to israelske politimenn drept av palestinske israelere i gamlebyen i Øst-Jerusalem, en hendelse som igjen har fått volden mellom israelere og palestinere til å eskalere. Flere frykter nå et nytt opprør, en intifada, i regionen.

 • Den 5. juni i år besluttet de seks arabiske landene (Saudi Arabia, Bahrain, Egypt, De forente arabiske emirater, Libya og Jemen) å kutte sine bånd til Qatar. Saudi Arabia begrunnet dette med Qatars påståtte støtte til ekstremistgrupper som IS, al-Qaida, Det muslimske brorskap og Shia-rebeller i Saudi Arabia og Bahrain. De andre arabiske statene, samt øystaten Maldivene i Indiahavet, annonserte lignende tiltak.

 • Europakommisjonen tar til ordet for å jobbe mot en europeisk sikkerhets- og forsvarsunion, og publiserte et refleksjonsnotat som tar for seg tre ulike måter EU kan møte sikkerhetsutfordringene og styrke egne forsvarsmuligheter innen 2025

 • Shangri-La Dialogen er Asias fremste sikkerhetskonferanse, og organiseres årlig av den britiske tenketanken IISS. Hovedfokuset var i år rettet mot amerikansk og kinesisk Asia-politikk, kjernevåpen, konflikten i Sør-Kina-Havet, samt mulighetene for tettere sikkerhetspolitisk saamrbeid.

 • Den 5. juni 2017 ble Montenegro offisielt innlemmet som NATOs 29. medlemsland. I denne artikkelen kan du bli bedre kjent med det lille Balkan-landet og dets vei mot medlemskap i alliansen.

 • Den 21. april la regjeringen frem en ny stortingsmelding om veivalg i norsk sikkerhetspolitikk

 • Kampene i Syria pågår fortsatt, men også kryssende stormaktsinteresser skaper utfordringer

 • En ny studie har kommet frem til oppsiktsvekkende funn om sammenhengen mellom olje og konflikt

 • I mars ble det klart at den norske innsatsen i Middelhavet forlenges

 • EU fyller 60 år. Det er en tid for å se tilbake på Unionens bragder, men også å tenke på fremtiden. 

 • I flere land går ulike mediehus sammen for å bekjempe falske nyheter

 • I årets vurdering mener PST at den største trusselen mot Norge vil være fremmed etterretningsvirksomhet.

 • I februar utga Etterretningstjenesten sin sikkerhetsvurdering "FOKUS 2017", dette er syvende gang en slik vurdering blir offentliggjort. 

 • Konferansen som var den 53. siden 1963, ble avholdt fra 17. til 19. februar. 

 • Den 1. janaur 2017 tok Østerrike over formannskapet i OSSE

Siste artikler
Folk og Forsvar arrangerte den 04-07.september studietur...
Bli med på Folk og Forsvars studietur! Folk og Forsvar...
Ny meningsmåling fra Folk og Forsvar  
Publikasjoner
Her kan du bestille alle våre publikasjoner. Vi sender de gratis til deg. Vi betaler også porto.

Klikk på ønsket publikasjon og fyll ut vårt skjema